NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

Türkiye’nin en büyük bağımsız Brokerliği haline gelerek Türkiye’de 90, dünyada partnerleri kanalıyla 25 binin üzerinde Risk Uzmanı ile 126 ülkede faaliyet gösteren, ülkemizin 45 bin bireysel ve kurumsal müşterisine hizmet veren NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. sigorta sektöründe 25 yılı aşkın uluslar arası yöneticilik tecrübesi olan Levent NART tarafından 1999 yılında kuruldu. Türkiye’de toplam dört uluslar arası şirketin kuruluşunu gerçekleştiren Levent Nart’ın liderliğinde Türkiye’de beş bölge müdürlüğü ile faaliyet gösteren NART A.Ş., Risk Yönetim dünyasında, kuruluşundan itibaren geçen ilk 11 yıl içerisinde inovasyon sayılabilecek aşağıdaki yeniliklere imza attı.

Başkan Yavuz Canevi liderliğinde, üyelerinin yerel ve uluslar arası şirket yöneticilerinin oluşturduğu “NART Danışmanlar Kurulu”,

Farklı sektörlerin temsilcilerini ve Risk Yönetim dünyasını bir araya getiren ve altı yıldır geleneksel hale gelen NART Risk Management Forum toplantıları,

Ülkemizin ilk geri çağırma içerikli Mamul Mesuliyet sigortası,

Enerji ve İnşaat risklerinin bir hasar sonrası inşaat ve montaj bitim süresinin gecikmesi ile ilgili “Advanced loss of profit” sigortası,

Türkiye’nin ilk “sanat sigortası”; NART Plus,

Ülkemizin Jinekologlarına özel ilk “mesleki mesuliyet sigortası”; Jinerisk,

Bir brokerin medyamıza kazandırdığı ilk dergi; Risk&Life,

Türkiye’nin ilk 7/24 saat uygulamalı Call Center hizmeti,

Brokerler dünyasının ilk elektronik bülteni; NART News,

Risk Management dünyasında sektörlere ve branşlara özel kitapları:

“Perakendecilik, Alışveriş ve Yaşam Merkezlerinde Risk Yönetimi”

“İlaç, Kimya,Kozmetikve Itriyat SektörlerindeRisk Yönetimi”

‘‘Enerji Sektöründe Risk Yönetimi’’

‘‘Gıda Sektöründe Risk Yönetimi’

‘‘İnşaat Sektöründe Risk Yönetimi’’

‘‘Otomotiv Sektöründe Risk Yönetimi’’

“Sanat ve Kültür Varlıklarının Korunması”

Bugün, dünyanın, Avrupa’nın ve ülkemizin İlaç, Otomotiv, Enerji, Kimya,Gıda ve İçecek, Perakende, Alışveriş Merkezleri, Gemi Yapım, Turizm, İnşaat, Bilişim, Telekominikasyon, Eğitim, Hizmet ve Lojistik sektöründe lider kuruluşlarına hizmet veren NART Grup, ikinci on yılında tüm

Dünyanın ve Türkiye’nin lider kurumlarının karlılık hedeflerini tehdit eden risklerin yönetilmesinde ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemlerinin global anlamda kurulmasında bölgesel güç olarak etkinliğini artırıyor.