Müze Sigortası

Müzeleri özel koleksiyon sigortası ve sergi sigortalarının birleşimi olarak görebileceğiniz poliçelerle teminat altına almaktayız. Bu şekildeki bir teminatı sanat koleksiyonuna ilaveten müzede yapılan koleksiyon sergilemeleri ya da farklı koleksiyonlardan gelen sergileri ziyaretçilerden kaynaklanabilecek riskleri gözeterek teminat altına almasıdır.

Hızlı Teklif Al